Linkbuilding med personlig relation – derfor og hvordan

Linkbuilding med personlig relation – derfor og hvordan

Links og henvisninger er som du ved en central del af Googles algoritme. Det har de altid været, og det vil de sandsynligvist blive ved med at være. I dette blogindlæg ser jeg nærmere på, hvordan du som virksomhed kan bruge personer til at bygge autoritet og dermed opnå bedre placeringer og mere trafik fra Google.

Jeg har samlet forskellige metoder, hvorpå du med en person effektivt kan bygge links og opbygge virksomhedens autoritet. Inden skal vi dog lige vende, hvorfor det er en god idé at bruge personer til linkbuilding. Slutteligt har jeg gjort mig nogle overvejelser omkring hvem man skal vælge som det personlige brand, samt om man kan bruge en fiktiv person.

linkbuilding

4 grunde til at personlige brands er godt for SEO

For at overbevise dig om at iscenesætte dine medarbejdere mere i virksomhedens markedsføring har jeg herunder samlet 4 gode grunde. Den første går på indhold, mens de sidste tre går på fordelene for linkbuilding og autoritet. Du skal naturligvis opveje fordele med ulemper. Det koster meget tid at være et personligt brand i en branche. Der skal udgives indhold, networkes og holdes oplæg ligesom personlige brands forsvinder over tid.

Google’s tillægger værdi til ekspertise, autoritet og troværdighed

Faktisk tillægger Google stor værdi til personlig autoritet ved at få manuelle kvalitetsratere til at evaluere en hjemmeside ud fra principperne i EAT. EAT står for ekspertise, autoritet og troværdighed og principperne danner grundlaget for manuel evaluering af websites. Jeg har tidligere gennemgået Googles quality rater guidelines her og her.

Google ønsker semantisk at koble en virksomhed og et personligt brands navn sammen med et emne. Ved at iscenesætte medarbejdere i branchen kan du styrke relevansen af dit website, da det semantisk nævnes sammen i andre vigtige sammenhænge. Det er naturligvis svært for Google algoritmisk at indarbejde EAT medmindre dit website bliver kigget igennem manuelt, men Google kan gøre det igennem mentions og semantik. Du kan ved at entrere med autoritære og troværdige medarbejdere fremstå som et bedre resultat for de søgende, hvilket Google belønner.

Vi hjælper mennesker frem for virksomheder

Som en central del af linkbuilding skal du som virksomhed have kontakt til andre mennesker. Det gør du ved at lave outreach, hvor du enten ringer eller skriver til en person, som du gerne vil lave samarbejde med eller have til at linke til dig.

Det at lave outreach og spørge efter links influeres i høj grad af om du overhovedet er en rigtig person. Personer er langt mere autentiske og tillidsfulde end virksomheder. Går du som virksomhed ud og spørger om en tjeneste er chancen dermed mindre end hvis du gør det som person af den simple årsag at vi stoler på personer frem for virksomheder.

Stærke relationer øger chancen for samarbejde

Styrken af relationen imellem en person og den person der skal indsætte et link har afgørende betydning for samarbejdet. Jo tættere relation der er, jo større er chancen for succes med din forespørgsel. Kan du som person opbygge bedre relationer til influenter, opinionsledere, webmastere og gatekeepere på sider vil du have større chance for at få budskaber ud på disse sider.

Det at spørge efter et link kan sammenlignes med at få et job. Det har Mark Granovetter lavet en af de kendt artikler inden for netværksteori om: ’The Strenght of weak ties: A Network Theory Revised’. Her sammenligner han netop indflydelsen af at kende nogen med at få et job. Konklusionen er at selv svage forbindelser har markant indflydelse på at få et job. Det kan i høj grad sammenlignes med at spørge efter links igennem outreach. Når du har en relation til mennesker er chancen for at få linket placeret markant højere.

Ekspertstatus tillægges personer, ikke virksomheder

Når du arbejder med forskellige linkbuildingtaktikker, så er det en fordel at være ekspert. Det giver dig mandat til at udtale og biddrage med din viden. Når bloggere, journalister, webmastere eller andre, der styrer indhold på nettet skal beslutte om noget passer til målgruppen, så er det vigtigt at en person er ekspert. Det gør indhold troværdigt og får det godkendt.

Det virker her langt mere troværdigt, at personer er eksperter frem for virksomheden. En virksomhed har her sværere ved at påtage sig ekspertrollen sammenlignet med en person. Du ser eksempelvis sjældent virksomheder omtalt som ’ekspert’ inden for noget. I stedet udtaler vi, at en virksomhed er ’eksperter’ inden for noget. Det ser jeg som en henvisning til, at det er medarbejderne i virksomheden, der er eksperterne.

Linkprospecting linkbuilding

6 metoder til at linkbuilde som person

Jeg har herunder samlet en række eksempler på situationer og typer af links, der er langt mere effektive at få igennem et personligt brand eller en relation med den person, der skal indsætte linket. Der er naturligvis også andre linkbuilding metoder, som du kan bruge med et personligt brand, men forhåbentlig kan disse inspirere dig til at tænke videre.

Du kan selv samle flere muligheder igennem linkprospecting. Du kan læse mere om linkprospecting i mit indlæg her

Sociale profiler

Sociale profiler er profilsider på diverse sociale medier og fora. Et klassisk eksempel er twitter eller Google+, hvor du kan oprette dig som person og indsætte et link. Selvom links fra sociale medier ofte er nofollow kan de give dit website fin værdi alligevel. Nofollow betyder at Google vil følge linksene, men ikke tillægge dem nogen form for autoritet og værdi Det kan de fordi det giver høj trust at have links fra disser ofte internationale og meget autoritære domæner.

Det er simpelthen ikke muligt at oprette sociale profiler på diverse sider medmindre du har et personligt navn og profil. Mange steder kan du når du oprette din sociale profil indsætte links i profilbeskrivelser og henvisninger.

For at tilføre mere intern autoritet kan du undersøge om det er muligt at kommentere for at tiltrække flere interne links til din profil og dermed gøre den stærkere på siden. Det øger den autoritet der videresendes til dit website.

Udtalelser til pressemeddelelser

Når du er en person kan du lettere oparbejde relationer til journalister. Med tættere relation til journalisten, vil du stå top of mind inden for dit område næste gang han eller hun skal skrive et indlæg om emnet.

Pressemeddelelser og PR kommer til at fremstå stærkere for journalister, hvis en person laver udtalelser. Det kan du udnytte ved at tilføje udtalelser igennem virksomhedens personlige brand. Med brandet får du dermed et naturligt navn at lægge på udtalelsen, hvilket kan øge chancerne for at historien samles op.

Du vil ligeledes som person kunne overvåge historier inden for dit felt og reagere på indlæg i forsøget på at få links. Når du falder over nye historier inden for området kan du udarbejde modargumenter, medargumenter eller data, der kan underbygge historien. Herefter kan du forsøge at berige de historier, der allerede er udgivet med dine udtalelser.

Gæsteindlæg

Som personligt brand kan du benytte dig af linkbuilding taktikken, gæsteindlæg. Gæsteindlæg går ud på at finde lignende sider inden for dit segment og emne, hvor du som ekspert eller bidragsyder kan levere indhold. Det giver på den ene side dig taletid og lov til at indsætte et link til dit eget indhold. På den anden side giver det modtagersitet noget godt indhold, som de kan udgive og distribuere.

Gæsteindlæg skal typisk være i en rigtig god kvalitet for at blive optaget på blogs. Eksempelvis har jeg udgivet gæsteindlæg her og her. Ligesom jeg har gjort det, kan du også blive præsenteret med et indsat link til virksomheden, som en naturlig del af præsentationen af det personlige brand. Det er både naturligt og skaber god relevant omtale af din virksomhed.

Arrangementer

Hvis du etablerer en medarbejder som et personligt brand inden for en niche, så kan du gøre det igennem arrangementer. Når websites præsentere arrangementer, så vil de ofte linke til den virksomhed, som det personlige brand repræsenterer. Her kan du forsøge at lave samarbejde med nogle af de organisationer, som du gerne vil have værdifulde links fra og så etablere arrangementer sammen med dem.

Ud over at få links fra den partner som du laver arrangementet med, så vil du som virksomhed også kunne tilmelde arrangementet til diverse oversigter af events og arrangementer. Det kan skabe dig yderligere autoritet og omtale. Afsøg markedet for lister og oversigter og sørg for at tilmelde dig til dem.

Testimonials eller udtalelser

Med et personligt brand vil du kunne udarbejde testimonials eller udtalelser og derigennem få links. En udtalelse er noget en person siger omkring en anden virksomhed, event, service, værktøj eller andet. På udtalelser står der ofte hvor personen er fra, og her er der typisk mulighed for indsættelse af link og dermed en forøgelse af autoriteten.

Du bør her finde ud af om du har samarbejdspartnere eller andet, som personen bruger og dermed kan udarbejde en udtalelse til. Det kan også være virksomheder som personen har en god relation til og derfor kan lave en forespørgsel på et link.

Kommentarer

Der findes altid website, hvor du som en personlig profil kan kommentere og lave udtalelser til. Her har du ofte mulighed for at angive en webadresse eller fortælle, hvor du kommer fra. Generelt set er andelen af kommentarer faldende. Det har jeg i hvert fald oplevet her på websitet. Jeg kan ligeledes se samme tendens på mange andre websiet. Derfor skal du tænke dig lidt om, når du laver kommentarer, da det ofte kan gennemskues, at du er ude på at få links.

Ligeledes skal du overveje at næsten alle links fra dine kommentarer vil være nofollow. Ligeledes er mange kommentarer langt nede på siden, hvilket også udvander værdien.

Uanset hvad så kan du bruge kommentering og interaktion til at få en større adspredelse i din linkprofil og sikre dig imod straffe. Ligeledes kan du godt finde dofollow blogs, hvor du kan kommenterer dig til mere autoritet. Sidst men ikke mindst kan du bruge kommentarer til at skabe relation til de interessenter og personer, som senere kan give dig en fordel i linkbuildingen.

Vælg en eller flere personlige brands i virksomheden

Som virksomhed er det altså en rigtig god idé at gøre en af nøglepersonerne til et personligt brandi virksomheden. Her bør en eller flere personer fra virksomheden altså påtage sig et ansvar i arbejdet med at skabe omtale på nettet. Et ansvar der indebærer at personer skal være offentlige samt hjælpe til med udarbejdelse af indhold.

Nu skulle jeg gerne have overbevist dig om, at du skal skabe et personligt brand i din virksomhed, som du blandt andet skal bruge til linkbuilding. Men hvem skal det så være? Det er et godt spørgsmål, og det er bestemt ikke let.

Du bør nemlig overveje, at et personligt brand ikke er din virksomheds ejendom. Dvs. at en person, der bevæger sig videre efter at have været ansat hos dig tager sin autoritet med. Virksomheden mister godt nok ikke de links, der allerede er blevet lavet. Men de relationer til journalister, bloggere etc. der er blevet opbygget over tid går tabt og skal bygges op på ny. Ligeledes taber du links fra eksempelvis sociale profiler, når de udskiftes med den nye arbejdsplads. Det har du som virksomhed ikke rettighed over.

Når du vælger din virksomheds personlige brands, skal du på den ene side overveje personens evne til at netværke, snakke, skrive og lave oplæg, og på den anden side kompetencer inden for feltet og tid til rådighed. Det kan være en balancegang, og du bliver måske nødt til at prioritere anderledes i personens hverdag og ansvar for at frigøre den tid, der skal til for at kunne udfylde de muligheder der er.

Og så skal personen jo naturligvis være interesseret i at være offentlig, da personen vil komme til at være meget ekstrovert og skabe mange nye relationer og blive set mange steder. Det kan være intimiderende for nogen, og det kan nogen gange godt give mening ikke at lade den introverte ekspert være dit personlige brand, men i stedet vælge en mere udadvendt preson.

Overvejelser omkring falske persona

Som nævnt ovenfor er en af udfordringer med at bruge personer, at det jo ikke er sikkert, at personen i virksomheden bliver ved med at være der. Herefter kan en stor del af autoriteten gå tabt, da den er bundet op på de links personen har på eksempelvis de sociale profiler. For at dæmme op for det, kan en løsning være at vælge en fiktiv persona for virksomheden, som altid vil eksistere i virksomhedsregi.

Falske personaer er ikke noget jeg anbefaler at bruge. Ofte vil mulighederne for at få links blive væsentligt forringet, hvis man ikke med autencitet kan indgå i en relation med andre. Ligeledes kan det næste uanset hvad gennemskues, at der er tale om en fiktiv person. Du vil ligeledes med en fiktiv persona til din linkbuilding opleve det sværere at få fat i de rigtig gode links som eksempelvis PR links eller links som følge af din medvirken i podcasts og artikler.

Min anbefaling er derfor at gå uden om fristelsen i at oprette en falsk virksomhedspersona og i stedet vælge en nøgleperson fra virksomheden, der forventeligt kommer til at være der i lang tid. Det kan eksempelvis være ejer eller partner.

Læs mere omkring linkbuilding igennem personer her

Fint lille interview med Mike King, hvor han fortæller vigtigheden af autencitet og person: http://pointblankseo.com/mike-king

Indlæg af Neil Patel med masser af inspiration til at skabe et personligt brand: http://www.quicksprout.com/2015/01/07/how-to-build-a-million-dollar-business-from-your-personal-brand/

Indlæg af min kollega Trond Lyngbø omkring, hvordan man bygger et personligt brand: http://seonomics.com/seo/personal-brand-building-with-content-marketing-and-seo/

Indlæg af Jason Acidre omkring vigtigheden af personligt brand for SEO: http://seonomics.com/seo/personal-brand-building-with-content-marketing-and-seo/

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.9/5 (15 votes cast)
Linkbuilding med personlig relation - derfor og hvordan, 3.9 out of 5 based on 15 ratings
Spred god karma og del
Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

6 svar

  • Spændende indlæg, og i øvrigt helt enig i, at man bør gå op i personlig branding. Du kommer godt rundt om det hele fra A til B 🙂

  • Virkelig godt og gennemført indlæg Nikolaj. Skal bestemt med på min liste over SEO ressourcer ved næste opdatering 🙂

  • Synes bestemt du har ret i dine betragtninger 🙂 Ekspertstatus synes jeg dog sagtens også kan pålægges nogle virksomheder. F. eks i bilbranchen har organisationen FDM ekspertstatus, da de ofte fokuserer på de kedelige facts og tal. De har også adgang til at få data og bearbejde, som få andre kan i branchen.

    Men ellers er jeg meget enig i, at det typisk kan være lettere at markedsføre sig som person end virksomhed, da det også er lettere at opbygge relationer.

    • Hej Sebastian – god pointe i at nogle virksomheder har størrelsen og autoriteten til at kunne stå frem som ekspert i sig selv. Min umiddelbare tanke er dog, at det er de færreste virksomheder, der kan gøre det 🙂

Skriv en kommentar

Venligst indtast navn Please enter an valid email address. Skriv venligst en besked

Gratis bog om søgeordsanalyse

Få den gratis +50 siders bog der gennemgår søgeordsanalysen fra formål til udførsel og til brug. Du tilmelder dig samtidigt nyhedsbrevetSøgeordsanalyse bog

Få hjælp mit bureau, s360

Til dagligt sidder jeg hos det digitale marketing bureau s360 som Head of SEO. Hvis du har behov for hjælp, er du mere end velkommen til at tage fat i os.

Du kan også læse mere om, hvordan vi hjælper med SEO, PPC, Konverteringsoptimering, Google Analytics eller nogle af vores andre digitale marketing ydelser