Inhouse SEO – Fordele, ulemper og optimering

Inhouse SEO – Fordele, ulemper og optimering

Det er svært at bygge et succesfuldt inhouse SEO team op, og du skal gribe dybt i enterprise SEO værktøjskassen for at få succes. Jeg ser masser af organisation og virksomheder, som ikke får nok ud af deres inhouse SEO person eller team. 

Har du allerede etableret SEO inhouse eller overvejer du at insource dit SEO, så skal du læse med her. I dette blogindlæg gennemgår jeg nemlig fordele og ulemper ved insource til inhouse SEO. Ligeledes får du en model for, hvordan du med enterprise SEO kan gøre afdelingen bedre og mere succesfuld. 

Inhouse SEO

Inhouse SEO er naturligvis mest relevant for større virksomheder, hvor du ikke selv som ejer af en webshop eller selvstændig konsulent sidder med tjansen omkring SEO. At have et inhouse SEO team uanset om det er enkelt person eller flere har indbygget nogle anderledes udfordringer og muligheder.

Fordele ved inhouse SEO

Der er bedre muligheder for content marketing kampagner, da du alt andet lige er mere integreret med andre dele af organisationen og dermed har adgang til interne specialister og resurser til PR mm. Det betyder at du med et inhouse SEO team kan skabe en mere fleksibel og integreret tilgang til SEO.

 • Du har budget til at lave større og mere kreative kampagner qua en lavere timepris på interne resurser.
 • SEO kommer tættere på forretningen og du kan lettere uddanne og opkvalificere andre i virksomheden.
 • Der kan ske en større integration af SEO, der kan trækkes på i forhold til grafik, PR, data, viden etc.
 • Din inhouse SEO specialist(er) har større forståelse for dit produkt og dit marked.

Ulemper ved inhouse SEO

Udfordringerne i et inhouse SEO team er, at du qua integrationen skal bruge masser af tid på politik og tværgående konflikter.

 • Det kan være dyrere at etablere inhouse SEO, da du er nødt til som minimum at ansætte en fuld FTE. Det er svært at finde personer, der favner flere kompetencer end SEO uden at det går på kompromis med dybden af SEO kompetencer.
 • Du er mindre fleksibel i forhold til din marketing strategi, da du selv bære risikoen ved ansættelser.
 • Gode SEO Specialister er generelt svære at finde og måske er niveauet ikke højt nok på dem du kan få fat i.
 • Dine inhouse SEO specialist(er) kan have behov for inspiration og viden fra eksterne kilder, da det bliver ensporet at sidde for enkelte personer.
 • Der kan opstå bureakrati og lange beslutningsgange inden eksekvering, når anbefalinger kommer indefra i modsætning til udefra.
 • Der kan opstå siloer imellem salg, IT, marketing, produkt etc.
 • De tekniske optimeringer kan være svære at få prioriterede i udviklingsafdelingen.

Modenhed af SEO i virksomheden

Hvordan du skal tilgå SEO i din egen virksomhed afhænger i høj grad af den modenhed du har inden for SEO. Det giver mening at introducere modenhedsanalyse af SEO for at kunne kende det nuværende niveau og vide, hvor virksomhedens arbejde med SEO skal bevæge sig hen. Derfor har jeg herunder udarbejdet en klassiske 5 trin model for SEO modenheden af et inhouse SEO team.

Jeg kan naturligvis ikke basere en model blot på erfaring. Jeg har lavet modenhedsmodellen ud fra primært to kilder:

 • Enterprise Arkitektur modenhedsmodel fra denne bog
 • En fem trin SEO modenhedmodel (Try, Invest, Measure, Scale og Compete) fra denne bog
 • Gammel modenhedsmodel fra SEO fra Searchengineequity, som du finder her – den er baseret på en ældre modenhedstilgang fra det amerikanske forsvar til deres IT moden, som er beskrevet på wikipedia her

SEO modenhedsanalyse handler om at optimere områder som processer, data, viden, infrastruktur og kommunikation inden for SEO. Alt afhængig af hvordan du i din virksomhed arbejder med SEO får disse områder stor indflydelse på, hvordan strategien for SEO kommer til at se ud. SEO modenheden bør være fundamentet for alle aktiviteterne i udviklingen af dit inhouse SEO team.

seo modenhed

1 Adhoc SEO

SEO ses her som enkeltstående tiltag og fungerer som en separat funktion, der ikke er i stand til at kommunikere på tværs af organisationen. SEO udføres af personer, der kun delvist har at viden omkring SEO og som et delelement af andre arbejdsopgaver.

Strategi: Der findes ingen overordnet SEO strategi, da der kun i meget lille udstrækning er taget stilling til organisk søgetrafik.

Viden: Medarbejdere og marketing har fragmenteret og kun meget lidt eller ingen viden omkring SEO. Den person der har ansvaret for SEO hvad end personen er intern eller ekstern kender de basale elementer i SEO.

Investering: Der foretages reaktive investering. Dvs. investeringer med udgangspunkt i opståede ideer, sporadiske samtaler eller pludselige tabte placeringer. Der investeres kun få resurser på SEO – både i form af få eller ingen timer samt små budgetter. Ofte går budgettet til mindre dygtige eksterne bureauer, der leverer tekster eller links.

Processer: Der er ingen SEO processer.

Målretning og KPI: Få udvalgte søgeord tjekkes adhoc enten direkte i Google eller ved hjælp af simple trackingtools. Ud over det måles der ikke på effekten af SEO.

2 Standard SEO

Virksomheden begynder på dette niveau langsomt at øge effektiviteten af SEO ved at standardisere og centralisere. Fokus skifter fra individuelle og funktionelle løsninger til at oprette SEO standarder for tekstforfatning, teknik, linkbuilding og platforme.

Strategi: I strategien bliver der lagt hovedvægt på, at udarbejde mere indhold og bygge simple links. Der er ikke defineret nogen strategi. Hvis der er, er den kortsigtet og kortfattet.

Viden: Der vil være en ansvarlig person for SEO på standard niveauet. Det kan være ejeren af virksomheden selv, bureauet der laver SEO eller en person i marketing. Den generelle kendskab til SEO er begrænset til denne person og andre hverken i marketing eller i virksomheden kender til SEO. Niveauet af viden er ikke på et specielt højt niveau, men der er nu styr på mere end det basale.

Investering: Der investeres stadig sporadisk og reaktivt i SEO, men investeringsniveauet er hævet en smule.

Processer: Der er ingen fastlagte processer for SEO, men den ansvarlige har opbygget egne rutiner for optimering.

Målretning og KPI: Antallet af målrettede søgeord stiger i takt med at flere resurser investeres. Ligeledes begynder virksomheden at måle på aktiviteterne på baggrund af kritiske KPI’er som salg, leads, trafik og i nogle tilfælde også links.

3 Defineret SEO

SEO er klart defineret i virksomheden og det er ca. her det giver mening at insource SEO til inhouse SEO. Der er heri lavet klare arbejdsgange og retningslinjer for både teknik, indhold og linkbuilding. Der er en løbende optimering af autoritet og indhold i henhold til tidligere arbejde.

Strategi: Der er nu en strategi omkring SEO for hvordan synligheden hæves igennem de tre kerneområder teknik, indhold og autoritet.

Viden:  Alle i marketing forstår SEO og køber ind på dets værdi og potentiale. En stor del af de implicerede i den digitale markedsføring kender til SEO på det basale niveau. Den ansvarlige eller det tilknyttede bureau har et højt fagligt niveau med dyb kendskab til SEO.

Investering: Der investeres en del af både udviklingbudget og marketingbudget til SEO. Der investeres primært i at få udarbejdet indhold, sikret teknik samt korrekt linkbuilding. Investeringerne i SEO breder sig desuden til uddannelse og opkvalificering af kompetencer og viden.

Processer: Indhold bliver nu gennemgået månedligt eller kvartalsvist for at blive optimeret. Ligeledes bliver både egne og konkurrenters links gennemgået ved lejlighed for at inspirere åbenlyse linkmuligheder.

Målretning og KPI: Månedlig kig i Google analytics og Search Console. Tracking på centrale søgeord.

4 Optimeret SEO

Din inhouse SEO team standardiserer på dette niveau data og processer på tværs af hele organisationen, således at den er tilpasset driften. Resultatet er en organisation, hvori nye produkter og services let kan tilføjes til virksomhedens portefølje. Imens har processerne og datastandarderne stadig en mere fastlagt og statisk natur.

Strategi: Der er udarbejdet en langsigtet strategi for SEO med klart definerede aktiviteter inden for alle områder af SEO.

Viden: Der er en bred forståelse af SEO i centrale dele af organisationen herunder ledelsen. Alle i marketing har indsigt i SEO, og der er en eller to som har dyb kendskab til området. Ligeledes er der sat sparring op med eksternt bureau. De ansvarlige og det tilknyttede bureau har et højt fagligt niveau med dyb kendskab til SEO.

Investering: Der trækkes både på dedikerede interne og eksterne resurser. Der investeres en stor del fra både udviklingbudget og marketingbudgettet til SEO. Investeringerne i SEO breder sig til uddannelse og opkvalificering af kompetencer og viden. Ligeledes investeres der i opbygningen af best practise, processer og intern markedsføring af aktiviteterne.

Processer: Standardisering og bestpractise af tekstforfatning, outreach på nyt content, PR og udvikling. SEO aktiviteterne integreres med SEM aktiviteterne, så der opnås synergi.

Målretning og KPI: Løbende tracking på store dele af søgeordene, klare definerede KPI’er for både indhold, links og placeringer.

5 Integreret SEO

Inhouse SEO genbruger, udvikler og leder indhold med SEO formål. Indhold der ikke bare handler om at skabe organisk trafik og salg, men også andre marketingkanaler samt branding. På dette øverste modenhedsniveau arbejdes der agilit omkring SEO i alle dets facetter.

Strategi: SEO indgår som en aktiv del af virksomhedens strategi, og markedsføringen tager direkte afsæt i SEO. SEO ses som en 360-graders løsning omkring virksomhedens digitale markedsføring, og tiltag er tilpasset driften og fungerer som en integreret del af markedsføringen.

Viden: Alle organisationens essentielle dele køber ind i SEO og forstår vigtigheden heraf. Organisationen udvikler ligeledes viden og kompetencer inden for SEO i alle relevante dele af virksomheden, med udgangspunkt i et integreret SEO-hold. Et hold der bygger på både interne og eksterne resurser af dybe specialister med den seneste viden inden for SEO.

Investering: SEO har eget budget og der investeres massivt i dedikerede interne og eksterne resurser.

Processer: Der er opsat agile standardiseringer og processer omkring al SEO arbejde. Ligeledes tænkes SEO ind i alle relevante digitale marketing aktiviteter, herunder konverteringsoptimering, kreative kampagner, offline kampagner, social media, PR eller kort sagt alle andre marketing aktiviteter og kanaler.

Målretning og KPI: Der er opsat KPI for ovenstående ligesom der måles på alle metrikker.

Sådan arbejder du mere klogt med SEO

Din måde at gribe SEO an på vil være forskellige fra virksomhed til virksomhed, ligesom modenheden vil være forskellig. Alligevel kan ovenstående modenhedsmodel for SEO være en form for vejledning for, hvor godt integreret SEO er i markedsføringen og om du skal have inhouse SEO eller outsource det.

Du skal forsøge at gøre dig mere moden i forhold til SEO, inden du begynder at anvende mere omfattende SEO-taktikker – herunder tværgående og organiseret indholdsbaseret markedsføring. Med andre ord så skal du starte med simpel SEO inden du går efter strategiske sværere taktikker.

Det er svært at arbejde med et inhouse SEO team. Det kræver løbende ændringer af arbejdet, som ikke må gå på kompromis med den daglige drift. Modenhed kan ikke opnås med ét, men skal i stedet opnås ved kontinuerlige ændringer. Som virksomheden skal du være vedholdende og tålmodighed, således at du i eget tempo lærer og tager modenheden til dig.

Hvis du arbejder med eller som inhouse SEO er mit råd at mappe din modenhed. Herefter kan du så opsætte mål og delmål for en modning af dit arbejde og organisation, så du udvikler dig til det bedre. Og søg gerne ekstern hjælp til opbygningen af det mest effektive inhouse SEO.

Sådan optimerer du dit inhouse SEO

Når vi optimerer inhouse SEO opsætninger kalder vi det for enterprise SEO, der er en term for SEO i større virksomheder. Enterprise SEO handler om styring, processer, oparbejdelse af aktiver og strategi, mere end det handler om meta beskrivelser, titler og robots filer. Når din virksomhed har inhouse SEO er dine udfordringer i højere grad hvordan du strukturerer og optimerer din organisation fremfor den konkrete SEO udførsel.

Det er disse muligheder og udfordringer, som enterprise SEO dækker over. Vi trækker således håndværket SEO op på et mere strategisk og forretningsmæssigt niveau, hvor områder som medarbejdere, processer, strukturer, modenhed og meget andet kommer til at spille en afgørende rolle for hvordan virksomheden får succes i Google.

Enterprise SEO bliver sjældent behandlet her i Danmark. Hvorfor det ikke er stort i Danmark endnu skyldes højst sandsynligt, at der findes få virksomheder, der har en inhouse SEO afdeling samt den lave konkurrence der er i Google.dk. Dette tror jeg dog, at der vil blive lavet om på i takt med at virksomheder begynder at forstå hvor forretnings kritisk deres online marketing aktiviteter på Google og i de sociale medier er og vil være fremover.

Jeg tror på, at vi de kommende år vil se en stigning af behovet for akademisk og velfunderede eksperter inden for enterprise SEO. Det gør jeg fordi der på det danske marked er en række virksomheder, som i de kommende år får behov for hjælp med deres internationale SEO. Med international SEO kan du som dansk SEO konsulent ikke blot sælge 20 timer om måneden og tro det er nok til at skabe de ønskede placeringer. Her er der nødt til at blive tænkt langt mere strategisk og langsigtet, idet mange af de internationale markeder er præget af langt større konkurrence qua deres størrelse.

Dermed tror jeg at enterprise SEO bliver et af fremtidens helt centrale områder af SEO. SEO favner i dag for mange områder og derfor er det nødt til at blive splittet op på en eller anden måde. Om det lige kommer til at hedde enterprise SEO eller noget andet, det ved jeg ikke.

Gode resurser om inhouse SEO

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.1/5 (10 votes cast)
Inhouse SEO - Fordele, ulemper og optimering, 4.1 out of 5 based on 10 ratings
Spred god karma og del
Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

2 svar

 • Hej Nikolaj,
  Tak for en spændende artikel. Jeg er nyansat marketing manager og i gang med at gennemgå de aftaler mit firma har i forbindelse med driften af deres webshop. De betaler 3.700 kr om mnd for SEO optimering og jeg må indrømme at jeg har lidt svært ved at gennemskue hvad de får for pengene. Leverandøren taler lidt toget om at de leverer indhold til nogle blogs, som så giver links og god SEO til siden. Men de kan ikke fortælle mig hvilke blogs det drejer sig om. Lugter det? Eller er det en normal fremgangsmåde?

  • Hej Barbara.

   SEO firmaet bygger sandsynligvis blot nogle links til dig hver måned fra nogle netværks. Et budget på 3.700 er ikke særlig meget, da det ca giver 3-4 timers arbejde, hvis de regner i timer.

   Det er som sådan fint nok – det kommer meget an på dit budget og hvor meget du selv kan gøre. Men links er kun en del af algoritmen. Du bør stadig arbejde med teknik og indhold på dit website.

   Så hvis du er i tvivl om hvad de får for pengene, vil jeg spørge dem om en redegørelse for værdien enten i form af at få vist links eller tracking af placeringer over tid. Det burde de kunne levere til dig.

   Og så bør du begynde at arbejde med flere områder af SEO og ikke blot links.

   Jeg håber svaret tog dig lidt videre.

Skriv en kommentar

Venligst indtast navn Please enter an valid email address. Skriv venligst en besked

Gratis bog om søgeordsanalyse

Få den gratis +50 siders bog der gennemgår søgeordsanalysen fra formål til udførsel og til brug. Du tilmelder dig samtidigt nyhedsbrevetSøgeordsanalyse bog

Få hjælp mit bureau, s360

Til dagligt sidder jeg hos det digitale marketing bureau s360 som Head of SEO. Hvis du har behov for hjælp, er du mere end velkommen til at tage fat i os.

Du kan også læse mere om, hvordan vi hjælper med SEO, PPC, Konverteringsoptimering, Google Analytics eller nogle af vores andre digitale marketing ydelser